loader
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) ile, www.astrofalcafe.com internet sitesi (“Site”) üzerinden toplanan veya üçüncü kişilerce verilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşullar beyan edilmektedir.

Site’ye üye olarak işbu Politika hükümlerini kabul etmiş bulunmaktasınız. Politika’yı kabul etmekle, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin, yine aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve üçüncü şahıslara aktarılmasına uizin vermiş bulunmaktasınız.

Site, Politikayı yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Bu amaçla yapılacak güncellemeler, Site üzerinden duyurulacaktır.

İşbu Politika’da tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik metinlerinde yer alan tanımlar dikkate alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

Site olarak kullanıcılara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, Site’ye üye olurken, üyeliğinizi değiştirirken, Site’yi kullanırken, müşteri destek birimi ile irtibata geçerken ve diğer yollarla iletişime geçerken sunduğunuz tüm bilgileri toplamaktayız. Bu bilgileri doğrudan siz tarafımıza verebileceğiniz gibi, Site’yi kullandığınız esnada çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla da toplamaktayız.

Bu kapsamda, ad, soyad, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası, kimlik bilgileri, üyelik bilgileri, üyelik şifre/parolaları, iletişim bilgileri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri şahsınız ile ilgili tüm bilgiler Kişisel Veri’dir. Ayrıca mobil aygıtınız üzerinden topladığımız Konum bilgileriniz, Uygulama üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlem ve oylama bilgileriniz ile yorumlarınız, web sitesi tarayıcısında bulunan çerez (cookie) uygulamaları sayesinde tespit ettiğimiz uygulama davranışlarınız, alışkanlıklarınız ve tercih bilgileriniz, kullandığınız mobil aygıt hakkında topladığımız bilgiler, çağrı ve sms verileri de topladığımız verilerinizdir.

KİŞİSEL VERİLERİ NE İÇİN KULLANIYORUZ?

Site’nin topladığı tüm Kişisel Veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal düzenlemeler uyarınca, yasalarca belirlenen sınırlar çerçevesinde toplanarak Site tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır. İşbu Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır:

 • Kimliğinizi doğrulamak;
 • Hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek ve geliştirmek; örneğin, hizmet kalitesini artırmak, ödeme işlemlerini kolaylaştırmak, fatura göndermek;
 • Kullanıcılara ve Üçüncü Şahıs Sağlayıcılara hizmet desteği sağlamak, güvenlik özellikleri geliştirmek, kullanıcıların kimlik doğrulamasını yapmak ve ürün güncellemeleri ve yönetimsel mesajlar göndermek;
 • Yazılım açığı sorunlarını ve işletim ile ilgili problemleri belirlemek, veri analizi yapmak, test ve araştırma yapmak, kullanım ve faaliyet eğilimlerini takip ve analiz etmek;
 • Siz ve Üçüncü Şahıs Sağlayıcı arasında iletişim ve bağlantı kurmayı sağlamak;
 • Üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek,
 • Site ve hizmetlerimiz, promosyonlar, haberler, etkinliklerimiz, kampanya ya da diğer promosyon girişlerini işleme koymak ve bunlarla ilgili ödülleri dağıtmak;
 • Özellik, içerik, sosyal bağlantı, yönlendirme ve reklam sağlanması veya önerilmesi de dahil olmak üzere hizmetleri kişiselleştirmek ve geliştirmek;
 • Mahkeme kararı veya yasal prosedür gereklerini yerine getirmek.
KİŞİSEL VERİLERİNİZ PAYLAŞILIYOR MU?

Kişisel Verileriniz, Site üzerinden hizmetlerimizi sunabilmemiz ve yukarıda belirttiğimiz kullanım amaçlarının sağlanması için,

 • Site çalışanları, hissedarları, iş ortakları, iştirakleri ile,
 • Veri depolama hizmeti ve/veya elektronik ileti gönderilmesi hizmeti aldığımız yerli yabancı üçüncü şahıslarla (gerçek veya tüzel),
 • Hizmetlerimize ilişkin anket çalışması, hizmet kalitesi ve istatistiki veri ölçümleri yapan yerli yabancı üçüncü şahıslarla (gerçek veya tüzel),
 • Üçüncü Şahıs Sağlayıcılarla,
 • Ödeme sistemleri hizmeti aldığımız yerli yabancı üçüncü şahıslarla (gerçek veya tüzel), Bankalararası Kart Merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalar ile,
 • Yerli yabancı ajanslar, reklam şirketleri ve anket şirketleri ile,
 • Herhangi bir işbirliği veya promosyon veya kampanya teklifi üzerinden hizmet verebilmemiz için yerli yabancı üçüncü şahıslarla (gerçek veya tüzel),
 • Bizimle bilgi paylaşmasına onay verdiğiniz yerli yabancı üçüncü şahıslarla (gerçek veya tüzel),
 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde mahkemeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile,

paylaşılmaktadır. Politikayı kabul ederek işbu bilgi paylaşımlarına da onay vermektesiniz.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ve veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırılardan sorumlu değiliz.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN YASAL HAKLARINIZ NELER?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu hususlardaki taleplerinizi [email protected] e-posta adresine göndermeniz halinde yasal süre içerisinde tarafınıza elektronik posta ile geri dönüş yapılacaktır.

KİŞİSEL VERİLER NE KADAR SÜRE İLE SAKLANACAK?

Kişisel Veriler, işbu Politika ve Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartlar çerçevesinde ve Site’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar Site tarafından saklanacaktır.

Buna ek olarak doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, Site uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

İşbu Politikaya ilişkin tüm sorularınızı, değişiklik ve sair taleplerinizi [email protected] e-posta adresinden bize dilediğiniz zaman iletebilirsiniz.